Cheraw Chronicle

Complete News World

Vorig jaar 964 mensen hervestigd in België |  Binnenland

Vorig jaar 964 mensen hervestigd in België | Binnenland

In het voorbije jaar zijn 964 mensen hervestigd in België. Dat blijkt uit cijfers van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. In coronajaar 2020 zijn nog 176 mensen hervestigd in België, en 239 mensen in 2019.
Bedoeling was om 1.463 mensen te hervestigen in 2021. Door de verzadiging van het opvangnetwerk en de stijging van het aantal asielaanvragen is volgens Fedasil de aankomst van de resterende groep vluchtelingen vertraagd. “De prioriteit werd ggeven aan de meest kwetsbare personen”, zegt het agentschap. Onder de hervestigde mensen gaat het overwegend om Syriërs (908 mensen) die zich bevonden in Turkije, Libanon, Jordanië en Egypte.

De andere vluchtelingen kwamen uit Soedan, Eritrean, Zuid-Soedan en Ethiopië. Onder hen waren ook personen uit Soedan, Eritrean en Somalië die in het kader van het evacuatieprogramma van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR aankwamen in België, stelt Fedasil. Ze werden eerder geëvacueerd vanuit detentiecentra in Libië naar Rwanda.

Kwetsbare vluchtelingen

Fedasil meldt nog dat de laatste transfer van vluchtelingen – voorzien in december 2021 – uiteindelijk werd geannuleerd. Zij die geselecteerd werden voor hervestiging zullen dit jaar hun reis maken.

Ons land heeft sinds 2013 een structureel hervestigingsprogramma om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sinds 2013 zijn 4.430 vluchtelingen hervestigd in België. Onder hen zijn 3.980 Syrische en 315 Congolese vluchtelingen.

Vijf opvangcentra

Fedasil wijst erop dat de vluchtelingen verschillende opvangtrajecten kunnen volgen. De meesten worden opgevangen in een van de vijf gespecialiseerde opvangcentra, in Kapellen, Florennes, Morlanwelz, Pondrôme en Sint-Truiden. Na zes weken verhuizen ze naar een lokaal opvanginitiatief van het OCMW of een woning van Caritas International, voor een periode van 6 maanden.

See also  France's first controversy averted: raising the European flag from the Arc de Triomphe

Soms worden ze opgevangen via een ander traject in functie van hun specifieke noden. “In 2021 werden er bijvoorbeeld 15 vluchtelingen opgevangen via lokale structuren dankzij ‘community sponsorship’, een project in samenwerking met partner Caritas International”, aldus Fedasil. Het agentschap zegt nog transfers te hebben kunnen garanderen ondanks de crisissituatie “door in te zetten op opvang buiten het klassieke opvangnetwerk”.